Ανωμαλίες καθόδου των όρχεων

Συνήθως όταν αναφερόμαστε στις ανωμαλίες καθόδου των όρχεων σκεφτόμαστε αυτόματα την κρυψορχία, όμως υπάρχουν και άλλες παθήσεις που αφορούν τη θέση των όρχεων και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τις διαφοροδιαγνώσουμε ώστε να παρέχουμε την κατάλληλη θεραπεία στο σωστό χρόνο. Και αυτό είναι σημαντικό καθώς πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα που αφορούν κάθε φορά την βλάβη του ορχικού παρεγχύματος, το σωστό χρόνο αποκατάστασης, ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση, την πιθανή επίδραση στη γονιμότητα αλλά και τη συσχέτιση με τον καρκίνο του όρχι.

Για επικοινωνία πατήστε εδώ

Επικοινωνία