Μύθοι&Αλήθειες για τις πληγές στα παιδιά. Μέρος 5. Σημεία φλεγμονής τραύματος

Πώς θα καταλάβω ότι ένα τραύμα έχει μολυνθεί; Τι πρέπει να παρατηρήσω;

Απαντήσεις στο 5ο βίντεο της σειράς «Μύθοι και αλήθειες για τις πληγές στα παιδιά».