Τύποι υδροκήλης στα παιδιά

Ποια η διαφορά επικοινωνούσας και μη επικοινωνούσας υδροκήλης;

Μπορεί να υπάρχει συσχέτιση με τη βουβωνοκήλη στα αγόρια;

Παρακολούθησε το παρακάτω βίντεο!